۳۰۰ خانوادهٔ  مستحق و نادار امروز در ولایت سرپل تحت پوشش کمک های بشر دوستانهٔ جمعیت هلال احمر تورکیه قرار گرفتند.

  شنبه ۱۴حوت ۱۴۰۰هـ ش   جمعیت هلال احمر کشور دوست تورکیه با هماهنگی ریاست هلال احمر سرپل برای سه صد خانوادهٔ نادار و نیازمند کمک غذایی و غیر غذایی شامل ( البسهٔ زمستانی، آرد، لوبیا، روغن… ) توزیع کرد.   مولوی نعمت الله حنیف رئیس نماینده‌گی هلال احمر ولایت سرپل می‌گوید: افراد مستحق( خانم […]

 

شنبه ۱۴حوت ۱۴۰۰هـ ش

 

جمعیت هلال احمر کشور دوست تورکیه با هماهنگی ریاست هلال احمر سرپل برای سه صد خانوادهٔ نادار و نیازمند کمک غذایی و غیر غذایی شامل ( البسهٔ زمستانی، آرد، لوبیا، روغن… ) توزیع کرد.

 

مولوی نعمت الله حنیف رئیس نماینده‌گی هلال احمر ولایت سرپل می‌گوید: افراد مستحق( خانم های بی سرپرست، معلولین، بیجا شده‌گان داخلی و نادار) که قبلاً از طریق راه اندازی یک سروی از نواحی امام کلان و امام خورد شهر سرپل شناسایی شده بودند که با حضورداشت آق محمد نمایندهٔ قنسولگری جمهوری تورکیه مقیم مزارشریف و برخی از مسؤولان محلی این ولایت کمک ها برای‌شان توزیع شد.

 

خانواده هایی که ازین کمک ها مستفید شده اند، ضمن خوشی و قدردانی از نهاد خیریهٔ هلال احمر کشور دوست تورکیه می‌گویند: این کمک ها برای شان بسنده نبوده و در آینده ها نیز بیشتر توسعه یابند.

 

این مساعدت به ولایت سرپل در حالی صورت میگیرد که سایر ولایات نیز درین روزها از این کمک ها مستفید می شوند.