ورزش کاران والیبال تیم غزنی مقام نایب قهرمانی را خود نمودند

امروز سه شنبه ورزش کاران رشته والیبال ولایت غزنی که چند روز قبل در ولایت خوست در مسابقات زون جنوب غرب اشتراک نموده بودند که تیم غزنی مقام نایب قهرمانی را از آن خود نمودند و در برگشت از مسابقات از طرف جناب آمر صاحب ورزشی جناب حاجی بلال مجاهد مورد تشویق و تقدیر قرار […]

امروز سه شنبه ورزش کاران رشته والیبال ولایت غزنی که چند روز قبل در ولایت خوست در مسابقات زون جنوب غرب اشتراک نموده بودند که تیم غزنی مقام نایب قهرمانی را از آن خود نمودند و در برگشت از مسابقات از طرف جناب آمر صاحب ورزشی جناب حاجی بلال مجاهد مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند و از جانب آمریت ورزشی برایشان یک یک دانه لباس ورزشی توزیع گردید و در این برنامه که در آمریت ورزشی راه اندازی شده بود مسولین بعضی فدراسیونهای نیز حضور داشتند

 

۱۴۴۳/۸/۵

۱۴۰۰/۱۲/۱۷