رئیس ارتباط خارجه هرات در یدار با معاون قونسل کشور دوست ترکمنستان صحبت نمود.

رئیس ارتباط خارجه هرات در یدار با معاون قونسل ترکمنستان در این ولایت پیرامون هماهنگی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه کشور دوست ترکمنستان صحبت نمود. مولوی شیراحمد عمار مهاجر، رئیس نمایندگی وزارت خارجه در ولایت هرات از کمک‌های بشردوستانه کشور دوست ترکمنستان قدردانی نمود. او همچنان بر افزایش‌ همکاری‌ها میان دو کشور تآکید کرد. قرار است […]

رئیس ارتباط خارجه هرات در یدار با معاون قونسل ترکمنستان در این ولایت پیرامون هماهنگی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه کشور دوست ترکمنستان صحبت نمود.

مولوی شیراحمد عمار مهاجر، رئیس نمایندگی وزارت خارجه در ولایت هرات از کمک‌های بشردوستانه کشور دوست ترکمنستان قدردانی نمود. او همچنان بر افزایش‌ همکاری‌ها میان دو کشور تآکید کرد.

قرار است محموله‌های کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان که شامل مواد نفتی، پوشاک و مواد غذایی می‌باشد در بنادر تورغندی و آقینه تسلیم هئیت افغانستان داده خواهد شد.

در این برنامه مسئولان بلند رتبه وزارت خارجه‌ دوکشور و مسئولان محلی نیز اشتراک خواهد کرد.