غزنی : سنائي اونیزه چاپ او توزیع شوه

د غزني ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا څوارلسم ځل سنایې اوونېزه چاپ او pdf، دواړه توزیع او نشرشول ۱۴۴۳/۹/۲۶ ۱۴۰۱/۲/۰۷

د غزني ولایت اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا څوارلسم ځل سنایې اوونېزه چاپ او pdf، دواړه توزیع او نشرشول
۱۴۴۳/۹/۲۶
۱۴۰۱/۲/۰۷