شهروندان غزنی یک هفته حشرنهال شانی را با اداره زراعت آغاز کردند.

غزنی باختر- ۷ حمل به گزراش آژانس باختر ده ها تن از شهروندان غزنی در یک کمپاین بی سابقه نهال شانی که به ابتکار موسسه هلو در غزنی به مدت یک هفته راه اندازی شده است اشتراک ورزیدند. این افراد امروز یکشنبه ۷ حمل حشرمردمی کمپاین ملی نهال شانی را عملاَ با حضور داشت مولوی […]

غزنی باختر- ۷ حمل
به گزراش آژانس باختر ده ها تن از شهروندان غزنی در یک کمپاین بی سابقه نهال شانی که به ابتکار موسسه هلو در غزنی به مدت یک هفته راه اندازی شده است اشتراک ورزیدند.

این افراد امروز یکشنبه ۷ حمل حشرمردمی کمپاین ملی نهال شانی را عملاَ با حضور داشت مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ، مولوی، حبیب الرحمن حلاند آمر رادیو تلویزیون ملی، مولوی عبدالمنان رئیس زراعت ومالداری این ولایت ورئیس موسسه هلو در ساحه تفریحی جنگل باغ غزنی راه انداختند.
این شهروندان غزنی هدف این کار شانرا سرسبزی وشگوفای ولایت شان خواندند.

در مراسم افتتاحیه این کمپاین که در ساحه جنگل باغ راه اندازی شده بود مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ، رئیس زراعت ورئیس موسسه هلو درغزنی با غرس یک نهال زینتی این کمپاین را عملاُ آغاز و از همکاری شهروندان این ولایت در شگوفای وآبادی کشور قدردانی نمودند.
مولوی حبیب الله مجاهد رئیس اطلاعات وفرهنگ از ابتکار موسسه هلو در پروسه کمپاین نهال شانی قدر دانی نموده گفت: که قرار است فردا نیز به همکاری این موسسه دو هزار اصلحه نهال زینتی در ساحه بندسرده غزنی غرس گردد.

این مسئولین از قربانی های مردم طی ۲۰ سال گذشته قدر دانی نموده بیان داشتند که اکنون زمان آبادی وترقی کشور فرا رسیده وامارت اسلامی افغانستان به همکاری مردم در راستای خدمت رسانی وانکشاف متوازن از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نخواهد ورزید.

سخنرانان هرکدامی شان به اهمیت نهال شانی و فضاهای سبز در حفظ و زیبایی محیط زیست، پاکی هوا و ساختن یک شهر زیبا تأکید ورزیده و از ساحه کمر بند سبز غزنی نیز بازدید بعمل آورده و نهال های این ساحه را نیز توسط کارگران منظم کردند.

در همین حال رئیس زراعت ومالداری همچنان میگوید برنامه حشر نهال شانی به هماهنگی رئیس موسسه هلو راه اندازی شده است.
او افزود: که این اداره به تعداد ۱۰ هزار اصلحه نهال زینتی را در مرکز غزنی غرس میکنند که تنها ۵ هزار این نهال ها در ساحه جنگل باغ غرس میگردد و تا بحال ۲۵۰۰ اصلحه آن غرس شده است.

وی ازمردم خواست که به این کمپاین ملی پیوسته و هرکدام با غرس یک اصله نهال در زیبایی شهر و کشورشان نقش بگیرند.