د غزني ولایت د ښاروالۍ ریاست لخوا د ښار په مختلفو سیمو کې په ګلدانونو کې مرسل ګلونه ایښودل شوي!

د نوي ۱۴۰۱ لمریز کال لپاره ټوټل (۲۲۰۰) مرسل ګلان د غزني ښار په بېلابېلو سیمو کې په ګلدانونو کې اېښودل شوي او هیله ده چې ښاریان یې هم په ساتنه کې همکاري وکړي. ترڅو مو ښار ښائسته او خوشبوی دار وې

د نوي ۱۴۰۱ لمریز کال لپاره ټوټل (۲۲۰۰) مرسل ګلان د غزني ښار په بېلابېلو سیمو کې په ګلدانونو کې اېښودل شوي او هیله ده چې ښاریان یې هم په ساتنه کې همکاري وکړي.
ترڅو مو ښار ښائسته او خوشبوی دار وې