گرامی داشت از 8 ثور سی ومین سالروز خروج شوروی سابق در هرات

هرات در محفلی که به مناسبت گرامیداشت از 8 ثور در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد در آن مقام ولایت هرات، رئیس اطلاعات و فرهنگ مجاهدین، علما و ده ها تن از فرهنگیان این ولایت اشتراک داشتند. غلام محمد مصؤون یک تن از مجاهدین سابق در ارتباط به شجاعت و ایستادگی مجاهدین در […]

هرات

در محفلی که به مناسبت گرامیداشت از 8 ثور در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد در آن مقام ولایت هرات، رئیس اطلاعات و فرهنگ مجاهدین، علما و ده ها تن از فرهنگیان این ولایت اشتراک داشتند.
غلام محمد مصؤون یک تن از مجاهدین سابق در ارتباط به شجاعت و ایستادگی مجاهدین در مقابل قشون سرخ شوروری سخن زد و دلیل موفقیت مجاهدین در مقابل شوروی را ایمان راسخ و قوی آنها دانست.
در همین حال مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که همه ساله 8 ثور به گونه نمادین برگزار شده اما اکنون امارت اسلامی به گونه واقعی از آن تجلیل می کند و امارت اسلامی در تلاش این است تا آرمانهای شهدا را برآورده سازد.
رئیس اطلاعات و فرهنگ با حضور ده ها تن از مجاهدین 8 ثور تاکید کرد که امارت اسلامی در کنار مجاهدین بوده و از مجاهدین همواره حمایت می کند.
اقای حقانی بیان داشت که ما به حمایت از مردم بر مشکلات غالب می شویم و مشکلات و نارسایی های کنونی نمی تواند امارت اسلامی و ملت افغانستان را شکست دهد.
رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات همچنان خاطر نشان کرد که امارت اسلامی؛ حکومت خواسته مردم افغانستان بوده و آماده هر نوع پذیرش خواست ملت خود می باشد.
از سوی هم ولی شاه بهره یک تن از فرهنگیان هرات با ابراز خوشحالی از گرامیداشت 8 ثور می گوید که پس از 30 سال امروز روزی بنام مجاهدین رقم خورده که رهبران واقعی کشور از آن تجلیل می کنند.
آقای بهره تاکید کرد که امارت اسلامی آیینه مجاهدین کشور هستند و مجاهدین امارت اسلامی به خاطر یک حکومت با ثبات اسلامی سالها رزمیدند.
با این حال شیخ الحدیث نوراحمد اسلام جار والی هرات می گوید که اگر جهاد ملت افغانستان نمی بود اکنون نظام اسلامی ثابت در کشور وجود نداشت.
والی هرات همچنان از مجاهدین و سایر اتباع کشور که در حال حاضر به خارج زندگی می کنند خواست تا به کشور برگشته و در کنار نظام امارت اسلامی به آبادی کشور سهیم شوید.
گفتنی است که شهروندان هرات و مجاهدین سابق از تجلیل این روز استقبال نموده و خواهان گرامیداشت از روز های تاریخی کشور شدند.