(فتوحات تازه در بدخشان) راپور ویدیویی ستودیو الاماره

ولسوالی هائ ارغستان،ارګو، ياوان و يافتل پايان ولايت بدخشان با تسلیم شدن تعدادی زیادی عساکر بطور کامل تحت کنترل مجاهدین درآمد. جزیات بیشتر در این راپور ستودیو الاماره از طریق لینک های زیل داونلود و مشاهده کرده میتوانید.   کیفیت اعلی https://www.ieavideo.net/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/872/Recent-Conquest-n-Badakhshan-3-872-HQ.mp4     کيفيت متوسط https://www.ieavideo.net/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/872/Recent-Conquest-n-Badakhshan-3-872-MQ.mp4   فارمت موبايل https://www.ieavideo.net/wp-content/uploads/Video/Alemarah-Studio/Report/872/Recent-Conquest-n-Badakhshan-3-872-MOB.mp4       HD […]

ولسوالی هائ ارغستان،ارګو، ياوان و يافتل پايان ولايت بدخشان با تسلیم شدن تعدادی زیادی عساکر بطور کامل تحت کنترل مجاهدین درآمد.

جزیات بیشتر در این راپور ستودیو الاماره از طریق لینک های زیل داونلود و مشاهده کرده میتوانید.

 

کیفیت اعلی

 

 

کيفيت متوسط

 

فارمت موبايل

 

 

 


 

دالاماره ویب پاڼي د ویډيو څانګه