انفجار لیسه ی خصوصی راه دانش  هیچ  حقیقت نه دارد

  به‌اطلاع عموم همشریان عزیز ولایت سرپل رسانیده می شود، امروز قرار اطلاعات نادرست و شایعه‌ پراگنی برخی از افراد مغرض و فرصت طلب اخبار نادرست به‌نشر رسیده که انگار در محدوده‌ی “لیسه‌ی خصوصی راه‌دانش” انفجار صورت گرفته‌است. هم‌وطنان عزیز نشر و پخش چنین اخبار جز شایعه و دروغ‌افگنی چیزی دیگری بوده نمی‌تواند؛ همه می‌دانیم […]

 

به‌اطلاع عموم همشریان عزیز ولایت سرپل رسانیده می شود، امروز قرار اطلاعات نادرست و شایعه‌ پراگنی برخی از افراد مغرض و فرصت طلب اخبار نادرست به‌نشر رسیده که انگار در محدوده‌ی “لیسه‌ی خصوصی راه‌دانش” انفجار صورت گرفته‌است.

هم‌وطنان عزیز نشر و پخش چنین اخبار جز شایعه و دروغ‌افگنی چیزی دیگری بوده نمی‌تواند؛ همه می‌دانیم که راه دانش خانه‌ی مشترک و فضای مناسب برای تعلیم و تربیه فرزندان همه اقوام عزیز ولایت سرپل است.

البته تشویش پیش‌آمده رفع شده‌است و ما باهماهنگی مسوولین امارت اسلامی تدابیر لازم را در این زمینه گرفته‌ایم. بناءً از عموم والدین گرامی خواهشمندیم که بدون ترس و تشویش فرزندان دلبند خود را جهت ادامه‌ی دروس خویش نظر به روال قبلی به مکتب روان نمایند.

با احترام.

لیسهٔ خصوصی وصال