۵ تن به اتهام فساد اخلاقی در ولایت نیمروز، بازداشت شدند

  زرنج، ۲۴ شعبان/ ۷ حمل به اساس راپور آژانس خبری باختر، پنج تن به جرم فساد اخلاقی در شهر زرنج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دوسیه های شان به مدیریت جنایی قوماندانی امنیه؛ ارسال شده است. مدیریت مبازره با جرائم جنائی بعد از تحقیق و بررسی، دوسیه های نسبتی این پنج نفر را به […]

 

زرنج، ۲۴ شعبان/ ۷ حمل

به اساس راپور آژانس خبری باختر، پنج تن به جرم فساد اخلاقی در شهر زرنج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دوسیه های شان به مدیریت جنایی قوماندانی امنیه؛ ارسال شده است.

مدیریت مبازره با جرائم جنائی بعد از تحقیق و بررسی، دوسیه های نسبتی این پنج نفر را به ارگان های عدلی و قضایی تسلیم خواهند نمود.