د نیمروز جریدې (۱۸۳) مه ګڼه هم له چاپه راووتل:

  نیمروز جریده چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیز ډول خپریږي ۱۸۳ ګڼه یې هم چاپ او لوستونکو ته وړاندي سول. نېټه؛ ۱۴۴۳/۸/۲ هـ ق

 

نیمروز جریده چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست اړوند چاپیزه رسنۍ ده او په اونیز ډول خپریږي ۱۸۳ ګڼه یې هم چاپ او لوستونکو ته وړاندي سول.

نېټه؛ ۱۴۴۳/۸/۲ هـ ق