جلسه امنیتی به ریاست معاون والی ولایت نیمروز، دایر گردید

  زرنج، ۲۹رجب / ۱۲ حوت   جلسه امنیتی به ریاست  ملا محمد نبی”عثمانی” معاون مقام ولایت نیمروز،  دایر گردید.   این نشست با حضور داشت الحاج حافظ غلام الله”فاتح” رئیس استخبارات و مولوی محمد”مهاجر” آمر امنیت قومندانی امنیه نیمروز، در دفتر کاری معاونیت مقام صورت گرفت.   در این جلسه روی موضوعات مهم امنیتی […]

 

زرنج، ۲۹رجب / ۱۲ حوت

 

جلسه امنیتی به ریاست  ملا محمد نبی”عثمانی” معاون مقام ولایت نیمروز،  دایر گردید.

 

این نشست با حضور داشت الحاج حافظ غلام الله”فاتح” رئیس استخبارات و مولوی محمد”مهاجر” آمر امنیت قومندانی امنیه نیمروز، در دفتر کاری معاونیت مقام صورت گرفت.

 

در این جلسه روی موضوعات مهم امنیتی و موضوعات مرتبط آن  بحث و تبادل نظر  صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.