هرات افتتاح اتاق زنان تجارت پیشه زون غرب

  همایشی تحت نام “معرفی رئیس و هیئت اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب و حمایت از نظام امارت اسلامی افغانستان که حامی سکتور خصوصی بانوان تجارت پیشه می باشد.” در سالون نوراحمد کریمی در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد. در این همایش شماری از خانم ها و اعضای اتاق تجارت و […]

 

همایشی تحت نام “معرفی رئیس و هیئت اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب و حمایت از نظام امارت اسلامی افغانستان که حامی سکتور خصوصی بانوان تجارت پیشه می باشد.” در سالون نوراحمد کریمی در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد.
در این همایش شماری از خانم ها و اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان ضمن استقبال و حمایت مسوولان امارت اسلامی از سکتور خصوصی، از ادامه عادی روند فعالیت زنان تجارت پیشه در شهر هرات خبر داده و خواستار تسهیلات در بخش های تجارت زنان شدند.
در این همایش که رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات، روسای اتاق های تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و صنعت، معادن و صنایع و معاون سرکنسول کشور ایران حضور داشتند خانم نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب در این همایش با ابراز خرسندی بیان داشت که امروز افغانستان نیاز مبرم برای خانم ها و آقایان داشته و باید در کنار یکدیگر ایستاده و کشور خود را به شکوفایی اقتصادی برسانیم.
از سوی هم محمد یونس قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات با اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب اعلام همکاری نموده و افزود که این اتاق آماده هر نوع همکاری با اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب می باشد.
در همین حال مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از تلاش های جدی مسوولان نظام امارت اسلامی افغانستان در زمینه فراهم سازی سهولت های بیشتر در عرصه سکتور خصوصی به ویژه اتاق تجارت و صنایع زنان خبر داده و افزود که امارت اسلامی مانعی برای فعالیت های خانم ها نبوده بلکی پیشتیبان فعالیت خانم ها در چوکات اسلامی و افغانی می باشد.
این در حالیست که زنان تجارت پیشه در ولایت هرات از مدت ها بدینسو فعالیت داشته و اکنون نیز رئیس و هیئت مدیره جدیده آن در این همایش معرفی شده اند.