مراسم قدردانی از کارکردهای شماری از اداره های دولتی فعال با اجرای برنامه تئاتر از سوی

هرات: نهاد اجتماعی پیوند سی و چهار ولایت افغانستان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برگزار گردید فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات هدف از برگزاری این مراسم را تقدیر از کارمندان شماری از اداره های فعال بخاطر ارائه خدمات و تامین امنیت به شهروندان ولایت هرات بیان نمود مولانا […]

هرات:

نهاد اجتماعی پیوند سی و چهار ولایت افغانستان به همکاری ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات برگزار گردید
فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات
هدف از برگزاری این مراسم را تقدیر از کارمندان شماری از اداره های فعال بخاطر ارائه خدمات و تامین امنیت به شهروندان ولایت هرات بیان نمود
مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات
میگوید برگزاری اینچنین مراسم باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای مسوولان ا.ا.افغانستان گردیده و شهروندان ولایت هرات با خیال راحت به کار وبار وزندگی عادی خود روی آورده اند
مولاناحقانی از مسئولان ادارات دولتی خواست تا در قسمت ارائه خدمات برای شهروندان
بگونه برابر و بدور ازهرگونه تبعیض تلاش کنند
شماری از مسئولان ادارات دولتی از هرات به عنوان شهر علم و فرهنگ یاد نموده و از تلاش ها برای ارائه خدمات به تمام باشندگان این ولایت از سابق بیشتر تلاش میکنند
درین مراسم از اداره مقام ولایت، ریاست های اطلاعات و فرهنگ، ارتباط خارجه، برشنا، قومندانی امنیه و مدیریت های پاسپورت و ترافیک با اهدای تندیس تقدیر گردید