شماره ی دوم جریده ی فاریاب (هفته نامه) از چاپ برآمد

  از اثر سعی و تلاش دست اندرکاران مدیریت جریده ی (هفته نامه) فاریاب، اینکه شماره ی دوم این جریده، که حاوی مطالب و مضامین گوناگون از قبیلِ اخبار، سرمقاله، اشعار، اعلانات و سایر موضوعات مهم روز میباشد طبع گردیده، و توسط مسئول توزیع آن به دسترس علاقمندان و مشترکین قرار گرفت، امیدواریم خواننده گان […]

 

از اثر سعی و تلاش دست اندرکاران مدیریت جریده ی (هفته نامه) فاریاب، اینکه شماره ی دوم این جریده، که حاوی مطالب و مضامین گوناگون از قبیلِ اخبار، سرمقاله، اشعار، اعلانات و سایر موضوعات مهم روز میباشد طبع گردیده، و توسط مسئول توزیع آن به دسترس علاقمندان و مشترکین قرار گرفت، امیدواریم خواننده گان محترم از داشته های آن مستفید شوند
ریاست اطلاعات و فرهنگ فاریاب
۸ دلو رمضان ۱۴۴۳هق