یو سړی وو….

شاعر:مل غني خیل حالاتو ته ولاړ د غره په شان وو یو سړی وو. پخپل عزم کې کلک لکه سندان وو یو سړی وو. سمبول د توکَل او د عمل وو داسې څوک وو. فاتح د غزاګانو د میدان وو یو سړی وو. بلها ډیرو لښکرو یې پر وړاندې شکست وخوړ. په یو ځان یې […]

شاعر:مل غني خیل

حالاتو ته ولاړ د غره په شان وو یو سړی وو.
پخپل عزم کې کلک لکه سندان وو یو سړی وو.

سمبول د توکَل او د عمل وو داسې څوک وو.
فاتح د غزاګانو د میدان وو یو سړی وو.

بلها ډیرو لښکرو یې پر وړاندې شکست وخوړ.
په یو ځان یې مات کړی ټول جهان وو یو سړی وو

د وخت جبر یې بیا هم سپین مسیر ټکنی نکړ
په نره د عمر پر پله روان وو یو سړی وو.

امیر المؤمنین وو، مجاهد محمد عمر وو.
زما مل غني خیل زړه پرې ودان وو یو سړی وو.