سفر قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق با هیئت همراه به لوای دوم مقیم ولایت فراه

هرات مولوی محمد ظریف مظفر قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با هیئت بزرگ متشکل از رئیس ارکان و مدیران قول اردو راهی ولایت فراه شده و از لوای فراه دیدار نمودند. قوماندان قول اردو در این سفر به لوای فراه جلسه بزرگ تشکیل داده و با مسئولین لوا و مسئولین کندک های مربوطه، گفتگو […]

هرات

مولوی محمد ظریف مظفر قوماندان قول اردوی ۲۰۷ الفاروق همراه با هیئت بزرگ متشکل از رئیس ارکان و مدیران قول اردو راهی ولایت فراه شده و از لوای فراه دیدار نمودند.
قوماندان قول اردو در این سفر به لوای فراه جلسه بزرگ تشکیل داده و با مسئولین لوا و مسئولین کندک های مربوطه، گفتگو نموده و از اوضاع امنیت آن لوا ها و کندک ها بررسی نمودند.
این در حالیست که جهت رفع مشکلات اداری ارگان ها کوشش صورت گرفته و گامهای عملی برداشته شد و همچنان کارکرد های ارگانها را مورد ستایش قرار داده و بر کوشش بیشتر از پیش تاکید نمودند.