بازداشت ۴ فرد در پیوند به فروش و خرید مواد مخدر از سوی نیروهای نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات پرسونل مدیریت مبارزه مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات ۴ فرد را در پیوند به خرید و فروش مواد مخدر طی چندین عملیات کشفی و هدفمند، بطور بالفعل از منطقه شیدایی این ولایت بازداشت نمودند. از نزد افراد یاد شده مقدار یک کیلو گرام مواد مخدر نوع: شیشه، هیروین و پودر بدست آمده و افراد […]

هرات

پرسونل مدیریت مبارزه مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات ۴ فرد را در پیوند به خرید و فروش مواد مخدر طی چندین عملیات کشفی و هدفمند، بطور بالفعل از منطقه شیدایی این ولایت بازداشت نمودند.
از نزد افراد یاد شده مقدار یک کیلو گرام مواد مخدر نوع: شیشه، هیروین و پودر بدست آمده و افراد مذکور تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند.