هرات برگزاری جلسهٔ بزرگ گارنیزیون قول اردوی ۲۰۷ الفاروق

  جلسه بزرگی توسط قوماندان گارنیزیون ق.ا با مشارکت آمریت تسهیلات انجنیری، آمریت عقیدتی گارنیزیون و دیگر مجاهدین در تالار کنفرانس گارنیزیون قول اردو برگزار گردید. این مجلس که به خصوص پیاده کردن نظم و دسپلین داخلی بهتر و ادای خوبتر وظایف اداری و غیر اداری (فزیکی) راه اندازی شده بود به پایان رسید. در […]

 

جلسه بزرگی توسط قوماندان گارنیزیون ق.ا با مشارکت آمریت تسهیلات انجنیری، آمریت عقیدتی گارنیزیون و دیگر مجاهدین در تالار کنفرانس گارنیزیون قول اردو برگزار گردید.
این مجلس که به خصوص پیاده کردن نظم و دسپلین داخلی بهتر و ادای خوبتر وظایف اداری و غیر اداری (فزیکی) راه اندازی شده بود به پایان رسید.
در این جلسه قوماندان گارنیزیون، آمر تسهیلات انجنیری و آمر عقیدتی و فرهنگی گارنیزیون در راستای موضوع تاکیدات مزید داشتند و خواستار همکاری با هم شدند.