ریاست زراعت سرپل :کار انتقال ۱۳۰۷تن گندم از سیلوی مزارشریف به ولایت سرپل آغاز شده است.

    سرپل، آژانس باختر، ۴حمل ۱۴۰۰ هـ ش داملا شریف الله مصدق آمر امور زراعتی ریاست زراعت سرپل به آژانس خبری باختر گفت: انتقال گندم هاییکه از طرف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای این ولایت اختصاص یافته بود؛ بخش انتقال آنرا از سیلوی مزارشریف به این ولایت شروع نموده؛ که امروز ۵۵۷تن آن […]

 

 

سرپل، آژانس باختر، ۴حمل ۱۴۰۰ هـ ش

داملا شریف الله مصدق آمر امور زراعتی ریاست زراعت سرپل به آژانس خبری باختر گفت: انتقال گندم هاییکه از طرف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای این ولایت اختصاص یافته بود؛ بخش انتقال آنرا از سیلوی مزارشریف به این ولایت شروع نموده؛ که امروز ۵۵۷تن آن به گدام مرکزی شهری سرپل انتقال گردیده است.
وی می افزاید: که ۱۳۰۷تن گندم برای پروژهٔ کار در مقابل گندم از طرف وزارت زراعت به این ولایت اختصاص داده شده است.

برای تخلیه و تحویل گیری این گندم کمیسیون مختلط از مقام ولایت، ریاست زراعت و حوزهٔ فرعی دریایی تشکیل شده است که آنرا تحویل می گیرند.

قابل یادآوری است که گندم های مذکور برای برنامهٔ کار در مقابل گندم به این ولایت مواصلت ورزیده است که بعد از تکمیل پروسهٔ انتقال آن؛ زمینهٔ کار برای هزاران تن از شهروندان ولایت سرپل مهیا می شود.