سرپل:جلسه هماهنگی میان ادارات در ولسوالی سنچارک دایر گردید.

سه‌شنبه ۲۹جمادی الثانی ۱۴۴۳هـ‌ق/۱۲دلو ۱۴۰۰هـ ش. جلسه هماهنگی میان ادارات تحت ریاست داملا صبغت اللہ”روحانی” صاحب ولسوال ولسوالی سنچارک، در مقام آن ولسوالی با اشتراک مسؤولین و پرسونل تمام ادارت حکومتی اعم از مسؤولین نظامی و ملکی دایر گردید. جلسه که به همین مناسبت دایر شده بود؛ نخست با قرائت آیاتی از کلام الله مجید […]

سه‌شنبه ۲۹جمادی الثانی ۱۴۴۳هـ‌ق/۱۲دلو ۱۴۰۰هـ ش.

جلسه هماهنگی میان ادارات تحت ریاست داملا صبغت اللہ”روحانی” صاحب ولسوال ولسوالی سنچارک، در مقام آن ولسوالی با اشتراک مسؤولین و پرسونل تمام ادارت حکومتی اعم از مسؤولین نظامی و ملکی دایر گردید.

جلسه که به همین مناسبت دایر شده بود؛ نخست با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و سپس روی مسایل مختلف؛ از جمله: اطاعت از امیر، ایجاد نظم در نهاد های امنیتی و ملکی، حضور کارمندان در وقت معین، انکشاف و رشد معارف در راستای تعلیم و تربیهٔ بهتر ، سهم گیری مردم در نهال شانی و جهت سرسبزی ولسوالی، بحث صورت گرفت.

“روحانی” صاحب، نظرات و مشکلات پرسونل و مسؤولین را استماع نموده وعده دادند که به مشکلات شان رسیده‌گی صورت گرفته یکجا باهم برای بازسازی، رشد و انکشاف این ولسوالی حرکت خواهند نمود.

و همچنان برای حاضرین درین جلسه فرمودند که از نظم و نظام شهر بخاطر کنترول کیفیت و نرخ اجناس نظارت صورت میگیرد.

اشتراک کننده گان هریک پیرامون آجندا صحبت نموده؛ بعد از یک سلسله تبادل افکار و با اتخاذ تصامیم فوق جلسه با دعاییه خیر انجام یافت.