روند توزیع مواد غذایی به ۱۵۰۰ خانواده سروی شده، به پایان رسید!

  زرنج، ۲۱جمادی الثانی/  ۴دلو امروز دوشنبه در مرحله پنجم برای ۱۱۳ خانوار بی بضاعت، مواد خوراکی از طرف ریاست مبازره با حوادث طبیعی ولایت نیمروز در شهر زرنج، مرکز این ولایت توزیع گردید. مولوی محمدقاسم “محمد” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی گفت: به تعداد۶۰۰۰ عریضه که به این ریاست مواصلات ورزیده بود، نسبت به […]

 

زرنج، ۲۱جمادی الثانی/  ۴دلو

امروز دوشنبه در مرحله پنجم برای ۱۱۳ خانوار بی بضاعت، مواد خوراکی از طرف ریاست مبازره با حوادث طبیعی ولایت نیمروز در شهر زرنج، مرکز این ولایت توزیع گردید.
مولوی محمدقاسم “محمد” رئیس مبارزه با حوادث طبیعی گفت: به تعداد۶۰۰۰ عریضه که به این ریاست مواصلات ورزیده بود، نسبت به کمبود مواد کمکی به تعداد ۱۵۰۰ خانواده بی بضاعت (بیجاشده، سیلاب‌زده و متضرر از خشکسالی) در ولایت نیمروز مستحق شناخته شدند و در مدت ۵ روز برای‌شان کمک توزیع گردید.

وی افزود: کمک های ذیل شامل یک‌ بوجی گندم ۵۰ کیلویی و مقداری از روغن و بوره میباشد.

قابل یادآوری است توزیع کمک‌ها از ۵ شنبه هفته گذشته با حضور داشت ملا محمدحق”بشیر” رئیس دفتر مقام ولایت و نماینده‌ ریاست مهاجرین وعودت‌کنندگان؛ آغاز گردیده بود و تا امروز دوشنبه ادامه داشت.