‏محترم مولوی باریدادصابر ریس حوادث ولایت بادغیس ازکمک به آسیب دیده گان زلزله

اخیرخبرمیدهد. امروز این کمک شامل چهل 40 تخته خیمه که هرکدام مبلغ 45 هزار افغانی ارزش داردبرای آنعده ازفامیل های آسیب دیده که خانه های شان درین حادثه تخریب گردیده از طرف حوادث درمنطقه بادروک مربوط قادس توزیع گردیده است. مولوی باریداد صابر اضافه کردامارت اسلامی درتلاش جذب کمک های بشتربرای آسیب دیده گان ونیازمندان […]

اخیرخبرمیدهد. امروز این کمک شامل چهل 40 تخته خیمه که هرکدام مبلغ 45 هزار افغانی ارزش داردبرای آنعده ازفامیل های آسیب دیده که خانه های شان درین حادثه تخریب گردیده از طرف حوادث درمنطقه بادروک مربوط قادس توزیع گردیده است. مولوی باریداد صابر اضافه کردامارت اسلامی درتلاش جذب کمک های بشتربرای آسیب دیده گان ونیازمندان هست . همچنان محترم مولوی بازمحمدسروری ریس اطلاعات فرهنگ وسخنگوی امارت اسلامی دربادغیس به خبرنگارآژانس باخترگفت اداره هلال احمربادغیس برای۱۸۰ فامیل آسیب دیده مواد غیر غذایی شامل کمپل،خیمه،ترپال و لوازم آشپزخانه میباشد در منطقه غال چرخ ولسوالی قادس به نظارت مولوی باریداد صابر توزیع گردیده است.
همچنان ازسوی موسسه wfp یک مقدارمواد غذای شامل آرد،روغن،دال،بسکویت می باشد برای 100 فامیل آسیب دیده درمنطقه گلچین برای آسیب دیده گان حوادث طبیعی توزیع گردیده است.