۸ پایه جدید مخابراتی سلام در غزنی ایجاد وفعال شده است.

  غزنی باختر- ۶ حمل به گزارش آژانس باختر مقامات محلی ریاست مخابرات غزنی از افزایش فعالیت شبکه مخابراتی سلام در این ولایت خبرداده میگویند که آنان تواسته اند طی چند ماه گذشته ۸ پایه جدید را در مربوطات این ولایت ایجاد وخدمات مخابراتی را برای مردم فراهم سازند. مولوی عبدالولی( طیب احمد) رئیس مخابرات […]

 

غزنی باختر- ۶ حمل

به گزارش آژانس باختر مقامات محلی ریاست مخابرات غزنی از افزایش فعالیت شبکه مخابراتی سلام در این ولایت خبرداده میگویند که آنان تواسته اند طی چند ماه گذشته ۸ پایه جدید را در مربوطات این ولایت ایجاد وخدمات مخابراتی را برای مردم فراهم سازند.
مولوی عبدالولی( طیب احمد) رئیس مخابرات وتکنالوژی غزنی در یک گفتگوی اختصاصی با آژانس باختر بیان داشت:” که تیم تخنیکی این ریاست توانسته است طی شش ماه گذشته ۸ پایه جدید شبکه سلام را در غزنی ایجاد وزمینه دسترسی به خدمات مخابرتی را برای شهروندان این ولایت فراهم سازند.

او افزود: که ۵ پایه مخابراتی سلام در ولسوالی های مقر، قره باغ ومالستان وسه پایه دیگر آن در مربوطات شهر غزنی فعال گردیده است.
وی اظهار داشت:” که کار ترمیم وفعال سازی ۵ پایه مخابراتی شبکه سلام که قبلا در ولسوالی های خواجه عمری، جاغوری، مالستان و مرکز غزنی ایجاد شده بود وبه علت مشکلات تخنیکی از فعالیت باز مانده بودند نیز جریان دارد ودر آینده نزدیک این پایه ها نیز خدمات مخابراتی را به مردم ارائه میدارند.

آقای طیب احمد همچنان گفت: که تیم تخنیکی این اداره ولسوالی های ناوه، واغظ و گیرو را بخاطر فعال شدن خدمات مخابراتی سلام نیز سروی نموده ودر آینده نزدیک باشنده گان این ولسوالی نیز از خدمات مخابراتی سلام مستفید خواهند شد.
به گفته وی آنان طی شش ماه گذشته ۳۸۰۰ سیم کارت شبکه مخابراتی سلام را فعال وبفروش رسانیده اند که روند فروش سیمکارت های سلام همه روزه از سوی این اداره به مردم جریان دارد.
در همین حال شهروندان غزنی از گسترش فعالیت شبکه مخابراتی سلام از سوی ریاست مخابرات این ولایت قدر دانی نموده و آن را یک گام مثبت در راستای خدمات مخابراتی میدانند.
نجیب الرحمن یکتن از شهروندان غزنی میگوید شبکه مخابراتی سلام نسبت به سائیر شبکه های مخابرات خصوصی ازقیمت خوب بر خوردار است اما از مسئولان این ریاست میخواهند که از روند خدمات شبکه های خدمات مخابرات خصوصی نیز نظارت نمایند.

به گفته وی در حال حاضر شبکه های مخابرات خصوصی باوجود آنکه نسبت به شبکه سلام خدمات مخابراتی شانرا بالای مردم به قیمت بالا بفروش میرسانند اما کیفیت خدمات شان ضعیف میباشند.

در عین حال رئیس مخابرات وتکنالوژی معلوماتی غزنی نیز شکایت شهروندان این ولایت را از شبکه های مخابرات خصوصی تائید وبجا دانسته میگوید که آنان به همه مسئولین این شبکه ها حضوری و کتبی هشدار داده اند که طبق قرار داد شان با وزارت مخابرات وتکنالوژی خدمات مخابراتی را به مردم عرضه بدارند واز فروش سیمکارت های غیر راجستر خود داری نمایند.

گفتنی است که در سالهای گذشته فعالیت شبکه های مخابراتی بخصوص شبکه سلام در ولایت غزنی بدلیل مشکلات امنیتی کمرنگ بود وشهروندان این ولایت به خدمات مخابراتی چندان دسترسی نداشتند، اما پس از روی کارآمدن امارت اسلامی افغانستان امنیت تامین گردیده و فعالیت شبکه های مخابراتی نیز درغزنی افزایش یافته است.

۶- حمل- ۱۴۰۱