۵۰۰ خانواده مستحق و نادار امروز در ولایت سرپل از طرف جمعیت هلال احمر تورکیه کمک های غذایی و غیر غذایی دریافت نمودند

    سرپل، آژانس باختر، دوشنبه، مؤرخ اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش جمعیت هلال احمر کشور دوست تورکیه در ادامهٔ کمکهای خود امروز نیز با هماهنگی ریاست هلال احمر سرپل برای پنج صد خانواده نادار و نیازمند کمک های غذایی و غیر غذایی شامل ( البسه بهاری، آرد، لوبیا، شکر، مربا، روغن…) توزیع کرد. مولوی […]

 

 

سرپل، آژانس باختر، دوشنبه، مؤرخ اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش
جمعیت هلال احمر کشور دوست تورکیه در ادامهٔ کمکهای خود امروز نیز با هماهنگی ریاست هلال احمر سرپل برای پنج صد خانواده نادار و نیازمند کمک های غذایی و غیر غذایی شامل ( البسه بهاری، آرد، لوبیا، شکر، مربا، روغن…) توزیع کرد.
مولوی نعمت الله « حنیف » ریٔس نماینده هلال احمر ولایت سرپل می گوید: افراد مستحق ( خانم های بی سرپرست، معلولین، بیجا شده گان داخلی و نادار ) که قبلاَ از راه اندازی یک سروی از نواحی شهر و ولسوالی سیدآباد سرپل شناسایی شده بودند که با حضور آق محمد نماینده قنسولگری جمهوری ترکیه و برخی از مسؤولان محلی این ولایت کمک ها برای شان توزیع شد.

خانواده های که ازین کمک ها مستفید شده اند، ضمن خوشی و قدردانی از نهاد خیریه هلال احمر کشور دوست تورکیه می گویند: این کمک ها برای شان بسنده نبوده و در آینده ها نیز کمک های بیشتر برایشان مساعدت گردد.

این کمک ها به ولایت سرپل در حالی صورت میگیرد که سایر ولایات نیز درین روزها از این کمک ها مستفید می شوند.۵۰۰ خانواده مستحق و نادار امروز در ولایت سرپل از طرف جمعیت هلال احمر تورکیه کمک های غذایی و غیر غذایی دریافت نمودند.
سرپل، آژانس باختر، دوشنبه، مؤرخ اول حمل ۱۴۰۱ هـ ش
جمعیت هلال احمر کشور دوست تورکیه در ادامهٔ کمکهای خود امروز نیز با هماهنگی ریاست هلال احمر سرپل برای پنج صد خانواده نادار و نیازمند کمک های غذایی و غیر غذایی شامل ( البسه بهاری، آرد، لوبیا، شکر، مربا، روغن…) توزیع کرد.
مولوی نعمت الله « حنیف » ریٔس نماینده هلال احمر ولایت سرپل می گوید: افراد مستحق ( خانم های بی سرپرست، معلولین، بیجا شده گان داخلی و نادار ) که قبلاَ از راه اندازی یک سروی از نواحی شهر و ولسوالی سیدآباد سرپل شناسایی شده بودند که با حضور آق محمد نماینده قنسولگری جمهوری ترکیه و برخی از مسؤولان محلی این ولایت کمک ها برای شان توزیع شد.

خانواده های که ازین کمک ها مستفید شده اند، ضمن خوشی و قدردانی از نهاد خیریه هلال احمر کشور دوست تورکیه می گویند: این کمک ها برای شان بسنده نبوده و در آینده ها نیز کمک های بیشتر برایشان مساعدت گردد.

این کمک ها به ولایت سرپل در حالی صورت میگیرد که سایر ولایات نیز درین روزها از این کمک ها مستفید می شوند.