۴فرد از مربوطات ناحیهٔ اول شهر سرپل به ارتکاب فساد اخلاقی از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی بازداشت گردیده اند.

سرپل: ١شنبہ٤رجب ١٤٤٣ھق/١٧دلو ۱۴۰۰ھش ۴فرد به شمول مالک یک رستورانت اسامی هر یک عبدالحکیم، عبدالرحیم، لقمان و ذکرالله از مربوطات ناحیهٔ اول شهر سرپل به ارتکاب فساد اخلاقی از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی بازداشت گردیده اند. مولوی شبیراحمد “مرصاد” معاون استخبارات سرپل میگوید: این افراد که مسؤول و کارمندان یک هوتل میباشد از بخش […]

سرپل:
١شنبہ٤رجب ١٤٤٣ھق/١٧دلو ۱۴۰۰ھش

۴فرد به شمول مالک یک رستورانت اسامی هر یک عبدالحکیم، عبدالرحیم، لقمان و ذکرالله از مربوطات ناحیهٔ اول شهر سرپل به ارتکاب فساد اخلاقی از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی بازداشت گردیده اند.

مولوی شبیراحمد “مرصاد” معاون استخبارات سرپل میگوید: این افراد که مسؤول و کارمندان یک هوتل میباشد از بخش زنانه و فامیلی این هوتل که مراجعین جهت صرف طعام می‌آمدند بگونهٔ مخفی عکاسی و فیلمبرداری نموده و در شبکه های اجتماعي نشر میساختند.

ویدیوها و تصاویر نشان میدهد که همهٔ اطاق های زنانه و فامیلی توسط کارمندان این رستورانت سوراخ شده بود تا از آن فیلم و تصویر برداری نمایند.

وی اضافه میکند افراد بازداشت شده به جرم خویش اعتراف نموده و تحت تحقیق و بررسی جنایی قرار دارند.

این در حالی است که تصاویر و فیلم های ضبط شده ازاین رستورانت در شبکه های اجتماعی نشر شده بود.