۱۰۰ تن از فارغان طلاب در ولایت نیمروز، اسناد فراغت خویش را کسب نمودند

  زرنج، ۱۷ جمادی الثانی/ ۳۰ ماه جدی مراسمی که بدین مناسبت در مدرسه قاسم العلوم شهر زرنج، برگزار گردیده بود، ۱۰۰ تن از طلاب مدرسه مذکور در بخش های مولوی، قرائت، حفظ قرآن کریم و دوره ابتدائیه اسناد فراغت خویش را اخذ نمودند. در مراسم فراغت طلاب مدرسه قاسم العلوم، ملا نجیب الله “رفیع” […]

 

زرنج، ۱۷ جمادی الثانی/ ۳۰ ماه جدی

مراسمی که بدین مناسبت در مدرسه قاسم العلوم شهر زرنج، برگزار گردیده بود، ۱۰۰ تن از طلاب مدرسه مذکور در بخش های مولوی، قرائت، حفظ قرآن کریم و دوره ابتدائیه اسناد فراغت خویش را اخذ نمودند.

در مراسم فراغت طلاب مدرسه قاسم العلوم،
ملا نجیب الله “رفیع” والی نیمروز، روئسای دوایر ملکی، علمای کرام از ولایات هرات و فراه، متنفذین و اهالی شهر زرنج، نیز اشتراک ورزیده بودند.

در این مراسم ملا نجیب الله “رفیع” والی نیمروز، ضمن اظهار خرسندی و تبریکی به طلاب فارغ شده از دوره های  تعلیمی شان صحبت نموده افزود: ا.ا به همه امورات جامعه خود رسیدگی خواهد نمود.

وی افزود: در شرایط فعلی، ما نباید جملاتی استعمال نمائیم که باعث معیوس شدن مردم ما شود؛ بلکه باید آنها را تشویق نموده و روحیه مثبت را به آنها ابراز نمائیم.

در ادامه علمای کرام هر یک در رابطه به جایگاه علوم قرآنی و احادیث نبوی ایراد سخن نمودند.

در اخیر مراسم برای فارغین طلاب اسناد فراغت اهدأ و لنگی بستند.