۰ تن از مجاهدین امارت اسلامی در سرپل، پس از یک دوره آموزش های تعلیمی طی یک محفل سند فراغت شان را بدست آوردند.

  #سرپل آژانس باختر ١٧حوت ۱۴۰۰ هـ ش این محفل با اشتراک داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت، مولوی عبدالبصیر مظهری قوماندان امنیه، مولوی فضل الرحمن نصرت قوماندان مرکز تربیوی پولیس زون شمال، مفتی محمد مقتصد فرمانده لوای اردوی سرپل، مولوی غلام حیدر حیدری رئیس اقتصاد، استادان و مسئوولین نظامی و ملکی، متنفذین و […]

 

#سرپل
آژانس باختر ١٧حوت ۱۴۰۰ هـ ش
این محفل با اشتراک داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت، مولوی عبدالبصیر مظهری قوماندان امنیه، مولوی فضل الرحمن نصرت قوماندان مرکز تربیوی پولیس زون شمال، مفتی محمد مقتصد فرمانده لوای اردوی سرپل، مولوی غلام حیدر حیدری رئیس اقتصاد، استادان و مسئوولین نظامی و ملکی، متنفذین و بزرگان ولایت سرپل در صحن چمن قمندانی امنیه این ولا برگزار گردید.

مولوی فضل الرحمن قوماندان مرکز تربیوی پولیس زون شمال می گوید این فارغین آموزش های از جمله دورس عقیدتی، آموزش های دفاع شخصی و رزمی، تکتیک های عملیاتی، چگونگی اصول و رفتار با مردم، ایست و بازرسی های عملیاتی، تعلیمات نظامی و تلاشی منازل و همچنان تلاشی وسایط را در طی این دوره آموزش دیده اند.

قوماندان امنیهٔ سرپل از تمام این مجاهدین بخاطر تلاش هاییکه درین راستا متحمل شده اند؛ اظهار قدردانی نمود و گفت که شما فرزندان اصیل این وطن هستید؛ که برای دفاع از ناموس، وطن و تامین امنیت شهروندان کمر همت بسته اید.
وی همچنان افزود امیرالمؤمنین شیخ هبت الله آخندزاه برای ما امر نموده است که با همرای مردم رفتار نیک و حلیم داشته باشیم و برای نیروهای تازه فارغ شده نیز از داشتن رویهٔ نیک در برخورد با مردم تأکید نمود.

داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت سرپل با اشاره به اینکه شکست و خروج کشور های متجاوز از این وطن نتیجه زحمات و جهاد مجاهدین و قربانی شهدا بوده و برای فارغ شدگان توصیه نمود که شما مبارزین راه اسلام در مقابل کفر و کشور های کفری هستید و نگذارید ارزش های دینی و اسلامی مردم افغانستان زیر پا شده و در تامین امنیت جان و مال مردم از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزید.
وی در ادامه همچنان از فارغین این همایش خواست که با مردم به رویهٔ نیک برخورد نمایند و با رفتار های نامناسب مردم را از نظام ا.ا. متنفر نسازند.

مفتی محمد مقتصد فرمانده لوای اردوی سرپل برای فارغین این محفل تبریک و تهنیت گفته و از آنها خواستند که از هیچ نوع سعی و تلاش جهت تطبیق قوانین نظام و شریعت اسلامی دریغ نورزند. وی همچنان از محفل فراغت مجاهدین و نظامیان از لوای اردوی سرپل در آینده های نزدیک خبر داد.
در اخیر محفل با اجرای نمایشات ورزشی تیم های ورزشی قوماندانی امنیه و سایر ورزشکاران باشگاه های ورزشی سرپل و تفویض تقدیرنامه ها از سوی مسؤولین نظامی و ملکی برای فارغین این محفل خاتمه یافت.