یک جلسه اهم در سالون کانفرانس ولایت سرپل دائرګردید

جلسه کاری تحت ریاست مولوی شراف الدین مسلم معین وزارت مبارزه با حوادث با حضورداشت داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت و مولوی غلام حیدر حیدری ریس اقتصاد ولایت سرپل روئسای سکتور های زراعت، صحت، زیربنا و منابع طبیعی، مصؤونیت اجتماعی، معارف، مبارزه با حوادث طبیعی و مؤسسات غیردولتی هر کدام( SAF , SCI […]

جلسه کاری تحت ریاست مولوی شراف الدین مسلم معین وزارت مبارزه با حوادث با حضورداشت داملا محمد نادر حقجو معاون مقام ولایت و مولوی غلام حیدر حیدری ریس اقتصاد ولایت سرپل روئسای سکتور های زراعت، صحت، زیربنا و منابع طبیعی، مصؤونیت اجتماعی، معارف، مبارزه با حوادث طبیعی و مؤسسات غیردولتی هر کدام( SAF , SCI , HTAC, ACTED , YHDC, ADWASO , HEWAD , SUO , RHDO ) در سالون کنفرانس ریاست اقتصاد دایر گردید.

 

آژانس باختر، ۹حمل ۱۴۰۱هـ ش
ابتدا جلسه با تلاوت آیات از قرآن عظیم الشان آغاز گردید .
ثانیا معاون صاحب محترم سرپل تشریف آوری معین وزارت مبارزه با حوادث را خیر مقدم گفته، اضافه نمود که وزارت محترم مبارزه با حوادث طبیعی درین شرایط کمک های خویش را در ولایت سرپل آغاز نموده و موسسات مقیم ولایت سرپل نیز باید فعالیت های شان را طبق سابق جاری نمایند و از فعالیت های موسسات نیز تقدیر و تشکر نمود.

بعداً معین صاحب وزارت مبارزه با حوادث ضمن تشکر و قدردانی از تدویر نشت امروزی خطاب به ادارات ذیربط و موسسات غیر دولتی گفت که فعالیت های شان را در مطابقت با قانون موسسات غیردولتی دوام بدهند و ادارات ذیربط سکتوری نیز از تطبیق پروژه های موسسات در تمام بخش ها نظارت خواهند نمود و فعالیت های موسسات غیردولتی باید در هماهنگی کامل با ادارات ذیربط سکتوری صورت گیرد .

موصوف اضافه نمود که امارت اسلامی افغانستان از فعالیت های موسسات بخصوص در بخش مبارزه با حوادث طبیعی ابراز قدردانی مینماید ولی مواد غذایی و غیر غذایی باید به مستحقین آن بدون هیچ‌نوع تبعیض, ترس توزیع گردد ,همچنان موصوف گفت که الحمدالله امنیت در سطح کشور تأمین است و در هر گوشه و کنار این ولایت مؤسسات میتوانند فعالیت های شان را گسترش داده و تمام نقاط این‌ ولایت را تحت پوشش قرار بدهند.

بعدا رؤسای سکتور ها و مسؤولین مؤسسات پیرامون فعالیت های شان صحبت نمودند و وعده سپردند که مطابق با قانون موسسات غیردولتی و تحت هماهنگی سکتور های ذیربط کار خواهند نمود .

بعدا محترم مولوی غلام حیدر حیدری ریس اقتصاد ولایت سرپل از فعالیت ها و اجراآت موسسات غیردولتی به حاضرین مجلس گفت که طبق قانون موسسات غیر دولتی فعالیت های شان را در ولایت سرپل آغاز نموده و آنعده موسسات که بدون هماهنگی و جواز فعالیت و تفاهمنامه فعالیت مینمایند برخورد اصولی صورت میگیرد.