ګرانو ښاریانو ته د کندهار ښاروالۍ پیغام

  ګرانو او معززو ښاریانو د نیالګیو کښېنولو لپاره بهترین موسم او وخت دی، راځئ، چي په خپل جنتي ښار کښي یو نیالګی د ځان او یو هم د ګران ښار د زرغونتیا لپاره زرغون کړو. کندهار ښاروالۍ سږکال د نويو نیالګیو کښېنولو په عرصه کښي پوره چمتوالی لري، د کندهار ښاروالۍ سره د نیالګیو […]

 

ګرانو او معززو ښاریانو د نیالګیو کښېنولو لپاره بهترین موسم او وخت دی، راځئ، چي په خپل جنتي ښار کښي یو نیالګی د ځان او یو هم د ګران ښار د زرغونتیا لپاره زرغون کړو.

کندهار ښاروالۍ سږکال د نويو نیالګیو کښېنولو په عرصه کښي پوره چمتوالی لري، د کندهار ښاروالۍ سره د نیالګیو او سرسبزۍ ساتلو په کمپاین کښي به ستاسو معززو ښاریانو برخه اخیستل ددې ښار سرسبزۍ او زرغونوالي ته د ښه تهذیب او بافرهنګه استازیتوب نوم ورکړي.

یکشنبه: ۱۴۴۳/۷/۴