کمپاین نهال شانی در ولایت نیمروز،  آغاز گردید 

زرنج، ۶ رجب/ ۱۹ ماه دلو   براساس راپور اطلاعاتی آژانس باختر، کمپاین نهال شانی در ولایت نیمروز، در حالی آغاز گردید که شاروال زرنج، نمایندگان ریاست های محیط زیست، زراعت، مالداری و آبیاری و اهالی شهر زرنج،  نیز حضور داشتند.   ملا نورالدین “حمزه” شاروال زرنج، غرس نهال شانی را ارزنده و حیاتی عنوان […]

زرنج، ۶ رجب/ ۱۹ ماه دلو

 

براساس راپور اطلاعاتی آژانس باختر، کمپاین نهال شانی در ولایت نیمروز، در حالی آغاز گردید که شاروال زرنج، نمایندگان ریاست های محیط زیست، زراعت، مالداری و آبیاری و اهالی شهر زرنج،  نیز حضور داشتند.

 

ملا نورالدین “حمزه” شاروال زرنج، غرس نهال شانی را ارزنده و حیاتی عنوان نموده و افزود، بخاطر ایجاد فضا سبز و محیط سالم نهال در سطح شهر زرنج، غرس می گردد.

وی از شهروندان این شهر، خواهان حفاظت از نهال های غرس شده درین شهر گردید.

 

متعاقبأ  ذبیح الله “اولیازاده” آمر امور زراعتی ریاست زراعت آبیاری و مالداری صحبت نموده گفت: ریاست زراعت در سال جاری ۱۰۰۰۰/ ده هزار نهال،  برای غرس به شاروالی زرنج،  واگذار می نمایند و قرار است تمامی نهال های درین سال غرس گردد.

 

در حین حال شهروندان این اقدام نهادهای مربوطه  را مثمر دانسته و اطمینان همکاری در زمینه حفاظت نهال های غرس شده سپردند.