کشته شدن دو سارق مسلح حرفوی از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

هرات دو سارق مسلح حرفوی ذریعه تهدید یک میل سلاح تفنگچه که دست به سرقت وسایط نقلیه و اموال باشندگان ولسوالی غوریان قریه اریچ این ولسوالی زده بودند، پس از درگیری مسلحانه با منسویین قوماندانی امنیه ولسوالی غوریان توسط نیروهای امنیتی امارت اسلامی از بین برده شدند. مسوولان امنیتی می گویند که در نتیجه این […]

هرات

دو سارق مسلح حرفوی ذریعه تهدید یک میل سلاح تفنگچه که دست به سرقت وسایط نقلیه و اموال باشندگان ولسوالی غوریان قریه اریچ این ولسوالی زده بودند، پس از درگیری مسلحانه با منسویین قوماندانی امنیه ولسوالی غوریان توسط نیروهای امنیتی امارت اسلامی از بین برده شدند.
مسوولان امنیتی می گویند که در نتیجه این درگیری، سارقین یاد شده از سوی پولیس کشته و از نزدشان، یک میل سلاح تفنگچه کمری، یک عراده موترسایکل مسروقه و یک سیت چاقو نیز بدست نیروهای امنیتی افتاده است.