کار ترمیم و بازسازی سرک سرپل ــ کوهستانات ادامه دارد.

  سرپل، آژانس اطلاعاتی باختر،( ۲۳رمضان المبارک ۱۴۴۳ هـ ق) مسؤولان در ریاست فواید عامه ولایت سرپل میگوید که: کار ترمیم و بازسازی سرک سرپل ــ کوهستانات توسط ریاست فواید عامه با همکاری مقام ولایت جریان دارد. انجنیر بختیار کارمند ریاست فواید عامه سرپل به آژانس اطلاعاتی باختر گفت: قبلاً توسط تیم تخنیکی ریاست فوایدعامه […]

 

سرپل، آژانس اطلاعاتی باختر،( ۲۳رمضان المبارک ۱۴۴۳ هـ ق)
مسؤولان در ریاست فواید عامه ولایت سرپل میگوید که: کار ترمیم و بازسازی سرک سرپل ــ کوهستانات توسط ریاست فواید عامه با همکاری مقام ولایت جریان دارد.

انجنیر بختیار کارمند ریاست فواید عامه سرپل به آژانس اطلاعاتی باختر گفت: قبلاً توسط تیم تخنیکی ریاست فوایدعامه به طول 40 کیلومترسرک مسیر ولسوالی کوهستانات سروی و برآورد گردیده بود تقریباً از 15روز به این طرف کار ترمیم و جغل اندازی این سرک عملاً توسط وسایط و ماشینری ریاست فوایدعامه با همکاری مقام محترم ولایت سرپل در ساحه آغاز گردیده است البته کار ترمیم و جغل اندازی اعتبار از دره علف سفید است و ختم کار الی مرکز ولسوالی کوهستانات ادامه میابد.

کار حفظ و مراقبت این سرک در حالی صورت میگیرد که باشنده‌گان ولسوالی کوهستانات همیشه از رفت و آمد دراین مسیر شکایت داشتند. و با تکمیل این کار سهولتهای بیشتر ترانسپورتی در این مسیر؛ میسر خواهد شد.