کار ترمیم و بازسازی سرک سرپل ــ کوهستانات ادامه دارد.

سرپل: ۱۸دلو ۱۴۰۰هـ‌ش   مسؤولان در ریاست فواید عامه ولایت سرپل میگوید که: کار ترمیم و بازسازی سرک سرپل ــ کوهستانات توسط ریاست فواید عامه با همکاری مقام ولایت جریان دارد و حدود ۲۰کیلومتر از دوراهی بلغلی تا قریهٔ لغمان حفظ و مراقبت آن تکمیل گردیده است و همچنان ترمیم این سرک تا قرای جرغان، […]

سرپل:
۱۸دلو ۱۴۰۰هـ‌ش

 

مسؤولان در ریاست فواید عامه ولایت سرپل میگوید که: کار ترمیم و بازسازی سرک سرپل ــ کوهستانات توسط ریاست فواید عامه با همکاری مقام ولایت جریان دارد و حدود ۲۰کیلومتر از دوراهی بلغلی تا قریهٔ لغمان حفظ و مراقبت آن تکمیل گردیده است و همچنان ترمیم این سرک تا قرای جرغان، علف‌سفید و بالاتر از آن ادامه پیدا میکند.

کار حفظ و مراقبت این سرک در حالی صورت میگیرد که باشنده‌گان بالاکېنت و ولسوالی کوهستانات همیشه از رفت و آمد دراین مسیر شکایت داشتند. و با تکمیل این کار سهولتهای بیشتر ترانسپورتی در این مسیر میسر میشود.