پول افغانی به اندازه کافی، در د افغانستان بانک نیمروز، وجود دارد

  زرنج، ۲۳ شعبان/ ۶ حمل حاجی عبدالسلام”صابر” مدیر د افغانستان بانک نیمروز به آژانس خبری باختر گفت: پول افغانی به اندازه کافی در خزانه بانکی نیمروز، وجود دارد که میتواند تمامی نیازمندی های ولایت نیمروز را رفع نماید. آقای “صابر”افزود، از یک‌ افغانی بانکنوت تا ۱۰۰۰ افغانی، به اندازه کافی میتوانیم به بانک‌های پول […]

 

زرنج، ۲۳ شعبان/ ۶ حمل

حاجی عبدالسلام”صابر” مدیر د افغانستان بانک نیمروز به آژانس خبری باختر گفت: پول افغانی به اندازه کافی در خزانه بانکی نیمروز، وجود دارد که میتواند تمامی نیازمندی های ولایت نیمروز را رفع نماید.

آقای “صابر”افزود، از یک‌ افغانی بانکنوت تا ۱۰۰۰ افغانی، به اندازه کافی میتوانیم به بانک‌های پول عرضه نمایم تا به مردم توزیع نمایند.

همچنان وی با آژانس خبری گفت، پول افغانی هویت ماست، این پول رایج کشور میباشد با استفاده نمودن از پول افغانی ارزش خود را حفظ نمائیم.

همچنان وی از مردم خواست تا در معاملات خویش از پول افغانی استفاده نمایند، اسعار خارجی را در صرافی ها تبادله نمایند.

در حین حال باشندگان و کسبه‌کاران شهر زرنج، از اقدام و اطمینان (د افغانستان بانک) که پول کافی جهت توزیع به بازار وجود دارد، ابراز خرسندی نمودند و با شعار پول ما اقتدار ماست، برای استحکام هویت ملی که همانا پول افغانی می باشد، در داد و ستد استفاده می نماییم‌ تا از ضرر های اسکناس خارجی در امان باشیم.

این درحالی است که در این اواخیر ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی به شکل بی پیشنه افت کرده بود، به دنبال کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر دالر امریکایی، شورای وزیران، کمیسیون اقتصادی “ا.ا” را توظیف نمود که در هماهنگی با نهادهای اقتصادی اقدامات عاجل را برای ثبات پول افغانی و جلوگیری از قاچاق دالر انجام دهد، در ماه قوس یک دالر به ۱۲۰ افغانی رسیده بود که بعد از ایجاد کمیتۀ اقتصادی اکنون به ۸۸ افغانی کاهش یافته است.