په فراه ولایت کې د فراداتا مؤسسې له لوري د دې ولایت له ۷۲۰ اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته.

  تيره ورځ په فراه ولایت کې د فراداتا مؤسسې د دفتر له خوا د دې ولایت، شیبکوه والسوالي له (۷۲۰) اړمنو کورنیو سره د اوړو، غوړيو، دال نخودو، د ماشومانو لپاره چمتو شوې خوراکي کڅوړو (غذا) او ځینو نورو خوراکي توکو مرسته وشوه.

 

تيره ورځ په فراه ولایت کې د فراداتا مؤسسې د دفتر له خوا د دې ولایت، شیبکوه والسوالي له (۷۲۰) اړمنو کورنیو سره د اوړو، غوړيو، دال نخودو، د ماشومانو لپاره چمتو شوې خوراکي کڅوړو (غذا) او ځینو نورو خوراکي توکو مرسته وشوه.