پرسونل اسبق شفاخانه کوید ۱۹ ولایت سرپل سه شنبه مؤرخ ۱۰ حوت ۱۴۰۰ در مقابل شفاخانه کوید ۱۹ اعتراض نمودند.

    دوکتوران شفاخانه کوید ۱۹ ولایت سرپل بعداز تاخیر تقریباً یازده ماه؛ از اجرای معاش شان در حساب بانکی و همچنان کم اجرا شدن معاش ماهوار شان شکایت دارند. به گفته دوکتور سید منعم “گیلانی” یکتن از پرسونل سابق این شفاخانه معاش ماه های (۱۲ ثور الی ۲۴ اسد) سال جاری در اکونت بانکی […]

 

 

دوکتوران شفاخانه کوید ۱۹ ولایت سرپل بعداز تاخیر تقریباً یازده ماه؛ از اجرای معاش شان در حساب بانکی و همچنان کم اجرا شدن معاش ماهوار شان شکایت دارند.

به گفته دوکتور سید منعم “گیلانی” یکتن از پرسونل سابق این شفاخانه معاش ماه های (۱۲ ثور الی ۲۴ اسد) سال جاری در اکونت بانکی شان از طرف دفتر saf نشسته است اما به بهانه تفاوت نرخ دالر در هر ماه  ۲۴۰۰ افغانی از معاش شان کم شده است.

به گفته وی: او با دفتر saf که نرخ فی دالر ۷۵ افغانی بود با معاش ماهوار ۶۴۱۰۰ افغانی قرار داد نموده اند. حالا که نرخ دالر نظر به روز قرار داد قیمت شده و فی دالر ۹۱.۵۰ افغانی است با معاش ماهوار  ۶۱۷۰۰  افغانی اجرا کرده اند.

 

دوکتور حامد “عزیزی” یکی دیگر از اعتراض کننده گان میگویند در ماه اکتوبر که شفاخانه کوید۱۹ از طرف گلوبل فند تمویل گردید در تمام نقاط افغانستان معاش ماهوار هیچ داکتر کم نگردیده است. این را بی عدالتی بین کارمندان میدانند.

 

آنها در تجمع امروزی اش با شعار های:

– معاش ما را به طور کامل پرداخت نمایید!

– به بهانه تفاوت دالر از معاش افغانی ما دزدی نکنید!

– ما به پول افغانی قرار کردیم؛ نه به دالر!

– ما بر خورد دوگانه در پرداخت معاشات از طرف دفتر Saf را نمیپذیریم!

-جواب گویی معاش باقی مانده ما کیست؟

-سرنوشت معاش ماه های بعدی ما را معلوم کنید!

به صدا آمده و از مسولین ریاست صحت عامه امارت اسلامی افغانستان، ریس دفتر saf مقیم ولایت سرپل تقاضای عدالت عُمَری نموده اند.

 

همچنان داکتر خان محمد از ریس دفتر saf  تقاضا نمودند معاش آنها که در عزیزی بانک اجرا شده است از مسؤولین عزیزی بانک مرکزی تقاضا نمایند بدون سرگردانی معاش آنها را بپردازند.

 

داکتر حبیب “استانکزی” رئیس دفتر saf مقیم ولایت سرپل کسر معاشات را تفاوت نرخ دالر خوانده و با رد ادعای آنان مبنی بر اجرأ نشدن مکمل معاشات صرف در ولایت سرپل می گوید این مشکل بر چهار ولایت شمالی که دفتر Saf در آن ولایات فعالیت دارند بوجود آمده است و وعده سپردند با دفتر مرکزی عزیزی بانک هماهنگی خواهند کرد.

 

١٢حوت ۱۴۰۰ هـ ش