والی بادغیس یکتعداد ازعلماّ، متنفذین، موی سفیدان ولسوالی اینولایت رابدفتر کارریاست انکشاف ملاقات نمودند.

مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ تائید کرده محترم مولوی قاري محمدروزی رئیس انکشاف دهات بادغیس که درین مراسم حضور داشت گفت که این ملاقات به تلاوت قرآنکریم آغاز متعاقبا’ تعداد ازمحاسین سفیدان ولسوالی های که درمسیرشاهرای سرک حلقوی وموی سفیدان ولسوالی قادس که پروژه بندآب قادسخوردک هم نیمه کاره باقی مانده بحضور محترم والی بادغیس پشنهادات […]

مولوی بازمحمد”سروری”رئیس اطلاعات فرهنگ تائید کرده محترم مولوی قاري محمدروزی رئیس انکشاف دهات بادغیس که درین مراسم حضور داشت گفت که این ملاقات به تلاوت قرآنکریم آغاز متعاقبا’ تعداد ازمحاسین سفیدان ولسوالی های که درمسیرشاهرای سرک حلقوی وموی سفیدان ولسوالی قادس که پروژه بندآب قادسخوردک هم نیمه کاره باقی مانده بحضور محترم والی بادغیس پشنهادات رابخاطر آغاز دوباره کاراین پروژه های عامه المنفعه ارایه وازامارت اسلامی خواهان تکمیل کاراین پروژه هاشدند.
بعد”محترم ملاعبدالصمد”جاوید”والی بادغیس طی صحبت ازموی سفیدان ولسوالی های متذکره که درتلاش اندتا پروژه های حیاتی که باعث پشرفت مردم بادغیس میشود دوباره کاری آنها آغاز شود ابراز خرسندی نموده گفت امارت اسلامی ازشمامردم شریف که درجهت تعمین امنیت پشرفت وترقی ولایت خویش تلاش دارند قدردانی مینمائید واما آغازکارچنین پروژه هاباید یادآور شوم که به صلاحیت مسوولین امارت اسلامی دربادغیس نبوده بلکی مقام عالی جناب شیخ مولاناهبة الله آخندزاده صاحب وریاست الوزرا”کشور درین زمینه عطف توجه وهدایت فرمائیند وتنها مقام ولایت درین مورد طلب هدایت میباشد .
والی بادغیس تاکید کردکه ریاست های محترم انکشاف،فواید عامه وسایرمسوولین که درین زمینه مسوولیت دارند با شما هم نوا’ بوده پشنهادات نظریات تان را بمقامات ذیصلاح می فرستند دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۹