هیچ یکی از مجاهدین امارت اسلامی حق جمع آوری زکات وعشر را ندارند

  به اطلاع تمام مردم نجیب وشریف ولایت سرپل رسانیده می شود. طبق هدایت والی ولایت سرپل . هیچ یکی ازمجاهدین حق جمع آوری زکات وعشر راندارند. مردم شریف ولایت سرپل در عرصه تادیه زکات وعشر اموال شان اختیار مند هستند. چونکه زکات وعشر به اساس فرمان الله ج حق فقرا ،مساکین…….در اموال ثروت مندان […]

 

به اطلاع تمام مردم نجیب وشریف ولایت سرپل رسانیده می شود.
طبق هدایت والی ولایت سرپل .
هیچ یکی ازمجاهدین حق جمع آوری زکات وعشر راندارند.
مردم شریف ولایت سرپل در عرصه تادیه زکات وعشر اموال شان اختیار مند هستند. چونکه زکات وعشر به اساس فرمان الله ج حق فقرا ،مساکین…….در اموال ثروت مندان است.
نوت:در صورتیکه هر مجاهد دست به جمع آوری زکات وعشر از آدرس امارت اسلامی می زند. با ایشان بر خورد قانونی صورت می گیرد حق شکایت را ندارند.
منبع: مقام ولایت.