هیچ گونه آتش سوزی در دانشگاه پنجشیر رخ نداده است

پنجشیر: بازارک.۲۸.جدی.۱۴۰۰.باختر آژانس دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر می‌گوید که در این اواخر هیچ گونه آتش سوزی در دانشگاه این ولایت بوقوع نپیوسته‌است. دفتر مطبوعاتی رهبری ولایت پنجشیر با نشر یک اعلامیه رسمی امروز، آتش سوزی در دانشگاه پنجشیر را تکذیب کرده گفته است، تصاویر دست به‌دست شده در صفحات مجازی مبنی بر آتش گرفتن دانشگاه […]

پنجشیر:

بازارک.۲۸.جدی.۱۴۰۰.باختر آژانس

دفتر مطبوعاتی ولایت پنجشیر می‌گوید که در این اواخر هیچ گونه آتش سوزی در دانشگاه این ولایت بوقوع نپیوسته‌است.

دفتر مطبوعاتی رهبری ولایت پنجشیر با نشر یک اعلامیه رسمی امروز، آتش سوزی در دانشگاه پنجشیر را تکذیب کرده گفته است، تصاویر دست به‌دست شده در صفحات مجازی مبنی بر آتش گرفتن دانشگاه پنجشیر از ماه ها قبل است.

در این اعلامیه آمده است که دو روز پیش از تسخیر ولایت پنجشیر توسط نیروهای امارت اسلامی، این دانشگاه در نتیجه آتش گرفتن ذخیرگاه نفت و گاز که در مجاورت به آن دانشگاه قرار دارد، آتش گرفته بود .

همچنان به اساس این اعلامیه نشر و پخش تصاویر آتش سوزی دانشگاه پنجشیر در صفحات مجازی در این روز ها شایعه پراگنی است.