هیچ نگرانی امنیتی در ولایت سرپل وجود ندارد

  سرپل، آژانس اطلاعاتی باختر، ۲۲ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق مفتی فخرالدین عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل درین رابطه به آژانس خبری باختر می گوید: اجرای وظایف امنیتی واوپراتفی مجاهدین قوماندانی امنیه ولایت سرپل جهت تامین بهتر امنیت مساجد و تکیه خانه های که در آن نمازجمعه ادا میگردد و ھم چنین لیسہ […]

 

سرپل، آژانس اطلاعاتی باختر، ۲۲ رمضان ۱۴۴۳ هـ ق
مفتی فخرالدین عمیر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل درین رابطه به آژانس خبری باختر می گوید:
اجرای وظایف امنیتی واوپراتفی مجاهدین قوماندانی امنیه ولایت سرپل جهت تامین بهتر امنیت مساجد و تکیه خانه های که در آن نمازجمعه ادا میگردد و ھم چنین لیسہ ھا، مکاتب و مدارس و جاھای تجمع مردم، طبق پلان منظور شده تدابیر امنیتی اتخاذ گردیده است این ترتیب بشمول ولسوالی ھا نیز میباشد.

مجاھدین امنیتی و کشفی ولایت سرپل ھمہ وقت بیدار لحظہ ی از کار شان برای مردم خویش غفلت نہ ورزیدہ است، امنیت بشمول کوھستانات کاملا برقرار است و ھیچ قوت نظامی جز از امارت اسلامی در سرپل وجود ندارد چہ جای کہ کدام نگرانی را در امنیت خلق نماید.