هرات : شینډنډکې  یوګوډاګی عسکر وویشتل شو

نن سهار۸ بجې دهرات ولایت شینډنډولسوالۍ  دپله پرپوستې  د درازکوف  په مټ  یو ګوډاګی عسکر وویشتل شو اوژوبل شو ۱۶/۴/۲۰۲۱

نن سهار۸ بجې دهرات ولایت شینډنډولسوالۍ  دپله پرپوستې  د درازکوف  په مټ  یو ګوډاګی عسکر وویشتل شو اوژوبل شو

۱۶/۴/۲۰۲۱