هرات: رئیس پوهنتون ولایت هرات به همکارانش معرفی گردید .

پوهندوی مولوی عبدالعزیز نعمانی به اساس حکم رئیس الوزرای ا.ا.افغانستان به حیث رئیس پوهنتون ولایت هرات مقرر گردید. مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات از پوهنتون ها به عنوان سرمایه های معنوی کشور یاد نمود افزود خود کفایی معنوی ما از همین پوهنتون ها آغاز گردیده که این خود کفایی ها باعث دفع […]

پوهندوی مولوی عبدالعزیز نعمانی به اساس حکم رئیس الوزرای ا.ا.افغانستان به حیث رئیس پوهنتون ولایت هرات مقرر گردید.
مولانا نور احمد اسلام جار والی ولایت هرات از پوهنتون ها به عنوان سرمایه های معنوی کشور یاد نمود افزود خود کفایی معنوی ما از همین پوهنتون ها آغاز گردیده که این خود کفایی ها باعث دفع نیاز های مادی ومعنوی کشور میگردد.
مولانا نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات فرهنگ فرهنگ ولایت هرات گفت در بیست سال گذشته تبلیغات دشمن بین پوهنتون و مسجد فاصله را زیاد نموده و بر از بین بردن فاصله بین پوهنتون و مسجد تاکید نمود.
پوهندوی مولوی عبدالعزیز نعمانی رئیس جدید پوهنتون هرات ضمن ابرازقدردانی از حسن اعتماد مقامات ذیصلاح وعده سپرد که در قسمت ارائه خدمات تحصیلی برای محصلین و فراهم نمودن تسهیلات برای استادان از طریق وزارت تحصیلات عالی کشور تلاش میکند .
یکتن از استادان نیز به نمایندگی دیگران وعده سپرد که با رئیس جدید پوهنتون همکاری میکنند.
قابل یاد آوریست که پوهنتون هرات دومین پوهنتون در سطح کشور بوده که بیش از هجده هزار محصل و هفتصد استادوکارمند اداری ودارای هفده پوهنحی میباشد.