هرات بازداشت ۹ فرد در پیوند به خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات

  پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات طی چندین عملیات جداگانه ۹ فرد را در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر و خرید و فروش مشروبات الکلی از نقاط مختلف شهر و ولسوالی این ولایت بازداشت نمودند. از نزد افراد یاد شده مقدار زیادی مواد مخدر شامل: چرس، هیرویین، شیشه، تریاک […]

 

پرسونل مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات طی چندین عملیات جداگانه ۹ فرد را در پیوند به پرچون فروشی مواد مخدر و خرید و فروش مشروبات الکلی از نقاط مختلف شهر و ولسوالی این ولایت بازداشت نمودند.
از نزد افراد یاد شده مقدار زیادی مواد مخدر شامل: چرس، هیرویین، شیشه، تریاک و مشروبات الکلی بدست آمده و افراد مذکور تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند.