نیمروز:یک موتر در سرک ۶۰ متره تصادف نمود

  زرنج ـ ۲۲ رمضان/۳ ثور امروز شنبه یک‌ موتر نوع فیلدر در سرک ۶۰ متره شهر زرنج تصادف نمود، که باعث زخمی شدن ۵ تن گردید. به گفته مسؤولین این تصادف در اثر بی احتیاطی دریور بوده است.

 

زرنج ـ ۲۲ رمضان/۳ ثور

امروز شنبه یک‌ موتر نوع فیلدر در سرک ۶۰ متره شهر زرنج تصادف نمود، که باعث زخمی شدن ۵ تن گردید.

به گفته مسؤولین این تصادف در اثر بی احتیاطی دریور بوده است.