نیمروز:سه تن به اتهام دزدی در نیمروز، دستگیر شدند

  زرنج، ۲۲ رمضان/ سوم ثور سه تن به اتهام دزدی از سوی منسوبین امنیتی نیمروز بازداشت و به مدیریت جنایی قومندانی امنیه این ولایت سپرده شدند. مدیریت مبارزه با جرایم جنائی قومندانی امنیه نیمروز پس از رسیدگی به دوسیه های نسبتی سه تن، پس از تحقیقات به ارگانهای عدلی و قضایی تحویل خواهد داد.

 

زرنج، ۲۲ رمضان/ سوم ثور

سه تن به اتهام دزدی از سوی منسوبین امنیتی نیمروز بازداشت و به مدیریت جنایی قومندانی امنیه این ولایت سپرده شدند.

مدیریت مبارزه با جرایم جنائی قومندانی امنیه نیمروز پس از رسیدگی به دوسیه های نسبتی سه تن، پس از تحقیقات به ارگانهای عدلی و قضایی تحویل خواهد داد.