نن سهار لس بجې :لښکرګاه ښار اوله حوزه کې دپرچون پر یو دوکان دار چي غوښتل یې خپل په موټر کې چاودیدونکي مواد انتقال کي خو داخل موټر یې چاودنه وکړه.

‏هلمند موټر یې وجاړ سو دی خپله زخمي سو. دقیق حال به یې وروسته معلوم سي چي څنګه او ولي یې چاودیدونکي توکي انتقاله ول

‏هلمند

موټر یې وجاړ سو دی خپله زخمي سو.
دقیق حال به یې وروسته معلوم سي چي څنګه او ولي یې چاودیدونکي توکي انتقاله ول