نماز استسقأ در ولایت سرپل با اشتراک صدها تن برگزار گردید!

سرپل، آژانس باختر، ٨ رمضان١٤٤٣ھق در پی نباریدن باران در کشور صدها تن از باشندگان این ولایت گردهم آمده و نماز باران خواندند. نماز استسقأ در ۳روز گذشته متواتر به امامت مولوی عبدالولی جلالی رئیس ارشاد و اوقاف و یکی از علمای دیگر با اشتراک جمع بزرگ از شهروندان در چمن ورزشی این ولایت اداء […]

سرپل، آژانس باختر، ٨ رمضان١٤٤٣ھق
در پی نباریدن باران در کشور صدها تن از باشندگان این ولایت گردهم آمده و نماز باران خواندند.
نماز استسقأ در ۳روز گذشته متواتر به امامت مولوی عبدالولی جلالی رئیس ارشاد و اوقاف و یکی از علمای دیگر با اشتراک جمع بزرگ از شهروندان در چمن ورزشی این ولایت اداء گردید.
این در حالی است که کشور در خشکسالی روبرو بوده؛ کمبود بارندگی نگرانی شهروندان کشور بخصوص مردم ولایت سرپل را برانگیخته و با این حال آنان نگران وقوع خشکسالی در سال پیشرو هستند.