نشست دفتر هماهنگی کمکهای بشری با هیئت مقام رهبری ولایت سرپل قبل از ظهر امروز در صالون جلسات مقام ولایت راه اندازی گردید.

  ۵رجب۱۴۴۳ هـ‌ق/ ۱۸دلو ۱۴۰۰ هـ‌ش       درین نشست محمد یعقوب “عبدالرحمن اکه” والی سرپل، داملا محمد نادر “حقجو” معاون مقام ولایت، مولوی محمد صادق “حکیمی” مستوفی، رؤسا، آمرین ادارات و مسؤولین دفاتر کمک کننده اشتراک داشتند.   ابتدأ نشست با تلاوت چند آیت از قرآن مجید آغاز و بعد داملا محمد نادر”حقجو” […]

 

۵رجب۱۴۴۳ هـ‌ق/ ۱۸دلو ۱۴۰۰ هـ‌ش

 

 

 

درین نشست محمد یعقوب “عبدالرحمن اکه” والی سرپل، داملا محمد نادر “حقجو” معاون مقام ولایت، مولوی محمد صادق “حکیمی” مستوفی، رؤسا، آمرین ادارات و مسؤولین دفاتر کمک کننده اشتراک داشتند.

 

ابتدأ نشست با تلاوت چند آیت از قرآن مجید آغاز و بعد داملا محمد نادر”حقجو” معاون مقام ولایت طی سخنرانی شان از همکاری های همیشگی مؤسسات و نهادهای کمک کننده در سرپل ابراز سپاسگزاری و قدردانی نموده، و خواهان همکاری های بیشتر از سوی دفاتر و نهاد های خیریه شدند.

 

همچنان معاون مقام ولایت برای کارمندان و مسؤولین دفاتر و مؤسسات کمک کننده وعده سپردند که از هیچ گونه همکاری در راستای تأمین امنیت دریغ نمیکنند و برای آنان اطمینان دادند که بدون هیج گونه ترس و هراس در هر نقطه این ولایت کار و فعالیتهای شان را ادامه دهند.

 

پس از آن؛ پریزنتیشن تهیه شده توسط داکتر محمد یاسین “همت” مسؤول هماهنگ کنندهٔ اینجوها در زون شمال برای رؤسا، آمرین ادارات و مؤسسات کمک رسان به نمایش گذاشته شد. سپس رؤسا و آمرین ادارات مشکلات و چالشهای خویش را باالنوبه در استقامتهای کاری‌شان مطرح ساختند و بعضی از رؤسا و آمرین سوالاتی را از مسؤولین دفاتر نمودند که از سوی مسؤولین مؤسسات و هماهنگ کنندهٔ اینجوها پاسخ های قناعت بخش ارایٔه شد.

 

و در فرجام نشست با دعائیه خیر پایان یافت.