مولوی غلام حیدر حیدری ریس اقتصاد ولایت امروز با نمایندگان موسسات OCHA , IOM ,FAO در ریاست اقتصاد ملاقات نمود .

سرپل:   در نخست از تشریف آوری نمایندگان موسسات فوق الذکر ابراز خورسندی نمود و تاکید کرد که ریاست اقتصاد آماده هر نوع همکاری در راستای تطبیق پروژه ها و هماهنگی لازم در قبال موسسات غیردولتی و ادارات دولتی میباشد. موصوف اضافه کرد که یگانه مرجع هماهنگ کننده موسسات ملی و بین المللی بشمول تمویل […]

سرپل:

 

در نخست از تشریف آوری نمایندگان موسسات فوق الذکر ابراز خورسندی نمود و تاکید کرد که ریاست اقتصاد آماده هر نوع همکاری در راستای تطبیق پروژه ها و هماهنگی لازم در قبال موسسات غیردولتی و ادارات دولتی میباشد.

موصوف اضافه کرد که یگانه مرجع هماهنگ کننده موسسات ملی و بین المللی بشمول تمویل کنندگان ریاست اقتصاد بوده و همکار نزدیک با آنها خواهد بود.

بعدا محترم داکتر یاسین همت هماهنگ کننده زون شمال موسسه OCHA در مورد همکاری ریاست اقتصاد ابراز قدر دانی و تشکری کرد.

متعاقبا نماینده موسسه IOM به ارتباط پروژه جدید شان در بخش های مختلف وضاحت داد و گفت که در مورد پروژه جدید شان که در آینده نزدیک تطبیق خواهد شد خبر داد . بعدا طبق وعده یک کاپی از پروژه های عمرانی دارای اولویت را در بخش های مختلف به آنها ارایه نمودند.

همچنان به ارتباط تمویل تشبثات کوچک نیز وعده سپردند تا درین ارتباط نیز یک تعداد پروژه ها را با تشریک مساعی ادارات ذیربط تطبیق خواهند نمود.

جلسه با دعای خیر پایان یافت.